ඔබගේ ජීවිතය දෙස ඔබ මදක් හැරී බැලුවාද?

ඔබ කොතරම් කාලයක් මෙලොව ජීවත් වී ඇත්ද? ඇත්තෙන්ම ඔබ ආවේ කොහි සිටද? මෙලොව කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ යන්නේ කොයිබටද? මෙම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ඔබ සතුව තිබෙනවාද?

මෙලොව ජීවිතය ඔබ ගත කරන්නේ සතුටින්ද?

මිනිසාට විවිධ ගැටළු තිබෙන බව සැබෑවකි. මෙම ගැටළු මොහොතකට අමතක කර සැනසීමෙන් කාලය ගත කිරීමට මිනිසාට හැකියාවක් තිබෙනවාද? මිනිසාගේ සැබෑ සැනසුම ඇත්තේ කොහිද?

කාලය ගෙවී ගෙන යයි

ඒකාකාරී ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි පුරුදු වී ඇත්තෙමු. මෙලෙස සැමදාම සිටිය හැකිද?

මිනිස් දිවියේ අරමුණ කුමක්ද?

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? මිනිසා පැමිණියේ කොහි සිටද? මිනිසා යන්නේ කොයිබටද? මරණයෙන් පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද? මෙම ප්‍රශ්න ගැන සිතන්න ඔබ අමතක කළාද? ලෞකික ජීවිතයේ මායාවන් වලට මින්නිසුන් නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව වහල් වී සිටින බැවින් මෙවන් ප්‍රශ්න දෙස මිනිසා අවධානය යොමු කරන්නේ නැත. මෙවන් මූලික ප්‍රශ්න නොසලකාහරින්න මිනිසා පුරුදු වී සිටියි. නමුත් මෙම ප්‍රශ්නවලින් මිදී යෑමට මිනිසාට පුළුවන්කමක් තිබේද?

නිර්මාණ න්‍යාය

නිර්මාණ න්‍යාය
මෙම විශ්වය බිහිවූයේ කෙසේද? මෙවන් විශ්වයක් ඉබේ බිහි විය හැකිද? මෙ සියල්ල පිටුපස යම්ඉ හළ බුද්ධියක් සිටිනවා යැයි පිළිගැනීම මිත්‍යා විශ්වාසයක්ද? නොඑසේනම් හේතුවාදී නිගමනයක්ද?

විශ්මිත කුර්ආනය

විශ්මිත කුර්ආනය
අල් කුර්ආනය යනු මිනිසෙකු විසින් නිර්මාණය කළ ලද පොතක්ද? නොඑසේනම් එය දෙවිඳුන්ගෙන් ලැබුණු පොතක්ද? එහි ඇති ආශ්චර්යය කුමක්ද? අල් කුර්ආනය දෙවිඳුන්ගෙන් ලැබුණු පොතක් බව පිළිගැනීමට පිළිගත හැකි හේතු තිබෙනවාද?

දෙවිඳුන්ගේ පණිවුඩකරුවා

දෙවිඳුන්ගේ පණිවුඩකරුවා
මුහම්මද් තුමා යනු ඇත්තෙන්ම කවරෙක්ද? මොහු දෙවිඳුන්ගේ පණිවුඩකරුවෙකු ලෙස පිළිගැනීමට ඇති හේතු මොනවාද?

ධර්ම ගවේෂණ

ධර්ම ගවේෂණ
ඉස්ලාමය හා අනෙකුත් දහම් අතර යම් සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවාද? ඒ මොනවාද? ඉස්ලාමය හා අනෙකුත් ධර්ම අතර ඇති සමානතා හා වෙනස්කම් මොනවාද?

ජීවන ක්‍රමය

ජීවන ක්‍රමය
කෙනෙකු යහපත් පුද්ගලයෙකු බවට පත් වන්නේ කෙසේද? තම පවුල සතුටින් පවත්වා ගන්නේ කෙසේද? යහපත් සමාජයක් බිහි කරන්නේ කෙසේද?

වැරදි මත

වැරදි මත
ඉස්ලාමය යනු ත්‍රස්තවාදයක්ද? ඉස්ලාමය කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරනවාද?